Krav til vikarer hos LV-VIKAR

For at kunne deltage i vagtlægeordningen, kræver det følgende:

 1. Dansk autorisationsnummer hos sundhedsstyrelsen
 2. Opnået B-autorisation
 3. Ren børneattest
 4. At du er uddannet speciallæge i almen medicin eller et andet speciale med tilsvarende kompetencer, LV-VIKAR vurderer dette. Du kan også være i hoveduddannelsesforløb i almen medicin fase 1, 2 eller 3, hvor du kan komme i betragtning til de vagttyper, du har gennemført selvstændigt i dit hoveduddannelsesforløb.
  • Krav til koordinator vagter: Speciallæge i almen medicin med >2 års erfaring med visitation, konsultation og besøgsvagter i region Sjællands Lægevagt.
  • Krav til Bag/vis-vagter: Speciallæge i almen medicin med >2 års erfaring med visitation, konsultation og besøgsvagter i Region Sjællands Lægevagt.
  • Krav til visitationsvagter: Speciallæge i almen medicin, eller B-autoriseret læge med relevante almenmedicinske kompetencer, fx hoveduddannelseslæger i almen medicin fase 3, som har fået godkendt kompetence som visiterende læge jf. Kvalifikationskort 7
  • Krav til vis/kons Ringsted: Speciallæge i almen medicin, eller B-autoriseret læge med relevante almenmedicinske kompetencer, fx hoveduddannelseslæger i almen medicin fase 3, som har fået godkendt kompetence som visiterende læge jf. Kvalifikationskort 7
  • Krav til konsultationsvagter: Speciallæge i almen medicin eller B-autoriseret læge med relevante almenmedicinske kompetencer, fx hoveduddannelseslæger i almen medicin fase 3, som har fået godkendt kompetence som både konsultationslæge og visiterende læge jf. Kvalifikationskort 7.
  • Krav til besøgsvagter – Centrale biler: Speciallæge i almen medicin eller B-autoriseret læge med relevante almenmedicinske kompetencer, herunder fx hoveduddannelseslæger i almen medicin, som har fået godkendt kompetence som Besøgslæge jf. Kvalifikationskort 7.
  • Krav til besøgsvagter – decentrale biler: Speciallæge i almen medicin eller B-autoriseret læge med relevante almenmedicinske kompetencer, herunder fx hoveduddannelseslæger i almen medicin, som har fået godkendt kompetence som Besøgslæge jf. Kvalifikationskort 7.