Formål

Formålet med LV-VIKAR er at hjælpe regionerne med at få besat udækkede vagter i lægevagten.

Udgangspunktet er lægevagten i Region Sjælland, hvor vi selv har været tilknyttet i den PLO-drevne lægevagt.

Tanken er at konceptet kan udvikles til andre regioner og lande, hvis det ser ud til at der er brug for dette.