Regler

  1. Når man er godkendt af LV-VIKAR kan man begynde at tage lægevagter fra vagtoversigten
  2. Man arbejder som selvstændig erhvervsdrivende under LV-VIKAR
  3. Når man er tildelt en vagt, har man vagtforpligtigelsen til afholdelses af vagten. Misligholdes dette udelukkes man fra LV-VIKAR
  4. Hvis man finder en afløser til sin vagt, kontaktes LV-VIKAR der sørger for at vagten flyttes til anden aftager der opfylder kriterierne for afholdelse af den gældende vagt
  5. Ved sygdom er man selv forpligtet til at finde en afløser, hvis dette ikke kan lade sig gøre meddeles dette til LV-VIKAR. Ved mere end 2 sygedage og aflyste vagter indenfor samme år, kan LV.vikar udelukke den pågældende læge
  6. Der ydes ikke løn under sygdom
  7. Ved arbejde via LV-VIKAR skal man som selvstændig selv sørge for en dækkende forsikring