Forsikringer

Kontroller dine forsikringer

Hvis du tager arbejde i lægevagten, anbefaler PLO, at du sørger for at få gennemgået din personlige forsikringsdækning, således at du er dækket hvis du skulle komme til skade.

Det kan bl.a. være forsikringer som:

  • erhvervsevnetabsforsikring
  • erhvervsudygtighedsforsikring
  • arbejdsskadeforsikring

Ansat

Er du ansat og arbejder i Lægevagten på din arbejdsgivers vegne, eller har du egen praksis, vil du ofte være dækket i vagten af allerede tegnet forsikringer.

Eget vagtydernummer

Kører du lægevagt på eget vagtydernummer, dvs. du er ikke ansat, eller har egen praksis, kan du mangle forsikringsdækninger.

Rådgivning hos Tryg

Vi anbefaler, at du tager kontakt til Tryg for nærmere rådgivning:

https://laegeforeningen.tryg.dk/lf/selvbetjening/kontakt-os